• COOL SONG
  เป็นไรไหม ? - OG-ANIC FT.LAZYLOXY
  เนื้อเพลง

  OG-ANIC x LAZYLOXY - เป็นไรไหม - เนื้อเพลง - LYRICS

  ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน 
  ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหม 
  ถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหล 
  ถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไหว 

  OG-ANIC 
  ถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกัน 
  แต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพัน รักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจาก 
  กันและยังกะคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกัน 

  Lazyloxy 
  เธอรู้ดีว่าต้องเจอคนใจร้าย 
  เธอเป็น Good Girl 
  แต่เขาไม่ใช่ Goog Guy 
  แม้ว่าเธอจะรักเขามากแค่ไหน 
  ต่อให้เมาสักเท่าไหร่ 

  เขาก็ยังบอก Good Bye 
  น่าเสียดายเธอยังเศร้าอยู่อย่างนั้น

   
  แก้วในมือเธอถูกยกไปกี่ครั้ง 
  เมาแทบตายก็จำได้แต่ความหลัง 
  ยังฝังใจเจ็บไม่จำเก็บไปย้ำอยู่ซ้ำๆ 
  แค่คนจะไปเธอไม่ต้องร้องหยุดก่อนได้ไหม พรุ่งนี้ค่อยถอน ถ้าเธอไม่ไหว 
  เดี๋ยวพาไปนอน ท่ามกลาง วอมไลท์ 
  ฉันกลัวเธอหลอน ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน 
  ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหม 
  ถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหล 
  ถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไหว 

  OG-ANIC 
  ถึงแม้ว่ารักเท่าไร ถึงแม้หัวใจจะผูกกัน 
  แต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพัน รักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกัน 
  และกะยังคงเหมือนเดิม ถึงแม้หัวใจจะห่างกัน อยู่ดีๆเขาก็หาย 
  ไม่ต้องกระวนกระวาย เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย ร้องไห้งอแงก็ไม่ได้อะไร อยู่คนเดียวบางทีก็ดี จิบไวน์ชิลล์ๆ Baby ถ้าไม่เป็นการรบกวนเตรียมตัวบรรเทิงกันเลยคืนนี้ และเธอมากับฉันจะมีแต่ความสนุกสนาน รับประกันความเมาคุณจะไม่มีความอ้างว้าง ยามเสียใจให้รีบมาดื่มทันทีเมาแล้วลืมเรื่องราวคนละจิบกำลังดี ก็ช่างเหอะอย่าไปสนใจ ยกให้หมดอย่าไปสนใคร มีอะไรระบายออกมา 
  ความในใจเรื่ิองหลอกตา 
  เธอพูดมาฉันจะรับฟัง 
  เก็บเรื่องราวและก็แนะนำ ตั้งใจฟังเธอลองไว้จำ จะดูแลอย่างดี ถ้าเธอมารักกัน 

  Lazyloxy

   
  ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน 
  ถึงแม้้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหม 
  ถึงเขาทิ้งมา ถึงแม้น้ำตารินไหล 
  ถึงแม้ว่าเมาเท่าไร แต่เธอต้องกลับให้ไหว 

  OG-ANIC 
  ถึงแม้ว่ารักเท่าไร ถึงแม้ว่าใจจะผูกกัน 
  แต่สักวันต้องตัดใจ ต่อให้หัวใจจะผูกพัน 
  รักกันเหลือเกิน แต่ถึงเวลาต้องจากกัน 
  และกะยังคงเหมือนเดิม ถึงแม้หัวใจจะห่างกัน 

  OG & la 
  Oh โว๊ะ โอ โว๊ะ โอ โว๊ะ โอ ถ้าเขาไม่รัก 
  เยะ เอ เยะ เอ เยะ เอ I don't give a fuck โว๊ะ โอ โว๊ะ โอ โว๊ะ โอ กลัวเธอจะร้อง 
  เยะ เอ เยะ เอ เยะ เอ เด๋วพาไปนอน Aye เด๋วพาไปนอนหลับ ไปนอนที่ไหนดี แค่เพียงได้สัมผัส กลัวเธอจะเมาอีก เด๋วพาไปนอนหลับ ความเศร้ามันไม่ดี Ohh.. 

  ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน 
  ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหม 
  ถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหล 
  ถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไหว

   

  OG-ANIC 
  ถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกัน 
  แต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพัน รักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจาก 
  กันและยังกะคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกัน 

  Lazyloxy 
  เธอรู้ดีว่าต้องเจอคนใจร้าย 
  เธอเป็น Good Girl 
  แต่เขาไม่ใช่ Goog Guy 
  แม้ว่าเธอจะรักเขามากแค่ไหน 
  ต่อให้เมาสักเท่าไหร่ 
  เขาก็ยังบอก Good Bye 
  น่าเสียดายเธอยังเศร้าอยู่อย่างนั้น 
  ยังฝังใจเจ็บไม่จำเก็บไปย้ำอยู่ซ้ำๆ 
  แค่คนจะไปเธอไม่ต้องร้องหยุดก่อนได้ไหม พรุ่งนี้ค่อยถอน ถ้าเธอไม่ไหว 
  เดี๋ยวพาไปนอน ท่ามกลาง วอมไลท์ 
  ฉันกลัวเธอหลอน ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน 
  ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหม 
  ถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหล

   
  ถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไหว 

  OG-ANIC 
  ถึงแม้ว่ารักเท่าไร ถึงแม้หัวใจจะผูกกัน 
  แต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพัน รักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกัน 
  และกะยังคงเหมือนเดิม ถึงแม้หัวใจจะห่างกัน อยู่ดีๆเขาก็หาย 
  ไม่ต้องกระวนกระวาย เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย ร้องไห้งอแงก็ไม่ได้อะไร อยู่คนเดียวบางทีก็ดี จิบไวน์ชิลล์ๆ Baby ถ้าไม่เป็นการรบกวนเตรียมตัวบรรเทิงกันเลยคืนนี้ และเธอมากับฉันจะมีแต่ความสนุกสนาน รับประกันความเมาคุณจะไม่มีความอ้างว้าง ยามเสียใจให้รีบมาดื่มทันทีเมาแล้วลืมเรื่องราวคนละจิบกำลังดี ก็ช่างเหอะอย่าไปสนใจ ยกให้หมดอย่าไปสนใคร มีอะไรระบายออกมา 
  ความในใจเรื่ิองหลอกตา 
  เธอพูดมาฉันจะรับฟัง 
  เก็บเรื่องราวและก็แนะนำ ตั้งใจฟังเธอลองไว้จำ จะดูแลอย่างดี ถ้าเธอมารักกัน 

  Lazyloxy 
  ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน 
  ถึงแม้้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหม 
  ถึงเขาทิ้งมา ถึงแม้น้ำตารินไหล 
  ถึงแม้ว่าเมาเท่าไร แต่เธอต้องกลับให้ไหว 

  OG-ANIC 
  ถึงแม้ว่ารักเท่าไร ถึงแม้ว่าใจจะผูกกัน 
  แต่สักวันต้องตัดใจ ต่อให้หัวใจจะผูกพัน

   
  รักกันเหลือเกิน แต่ถึงเวลาต้องจากกัน 
  และกะยังคงเหมือนเดิม ถึงแม้หัวใจจะห่างกัน 

  OG & la 
  Oh โว๊ะ โอ โว๊ะ โอ โว๊ะ โอ ถ้าเขาไม่รัก 
  เยะ เอ เยะ เอ เยะ เอ I don't give a fuck โว๊ะ โอ โว๊ะ โอ โว๊ะ โอ กลัวเธอจะร้อง 
  เยะ เอ เยะ เอ เยะ เอ เด๋วพาไปนอน Aye เด๋วพาไปนอนหลับ ไปนอนที่ไหนดี แค่เพียงได้สัมผัส กลัวเธอจะเมาอีก เด๋วพาไปนอนหลับ ความเศร้ามันไม่ดี Ohh..   Wongnai

  COOL SONG LASTEST

 • หมอกร้าย
 • มีผลต่อหัวใจ
 • ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ
 • นอกจากชื่อฉัน
 • เอาไว้ค่อยคุย
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top