• NEWS UPDATE
  สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ และการแสดงดนตรีในสวน : สัญจรเชียงใหม่

            สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ และการแสดงดนตรีในสวน : สัญจรเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่ ลานคาเฟ เดอมิวเซียม สาขาพิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการจัดแถลงข่าว

            พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการอธิการบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้กรอบเนื้อหา “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน”  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญชวนส่งภาพเข้าประกวด คือ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรท่งการศึกษาชาวต่างประเทศ ที่ทำงานในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างทศนคติเชิงบวก และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญและการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซด์ www.thailiandinyourmind.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  หลังจากนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประกวด ประกอบด้วย องค์ประกอบภาพ ความหมายภาพ ตลอดจนคำบรรยายประกรอบภาพ ที่สื่อตรงกับกรอบเนื้อหาและถูกต้องตามหลักภาษา และเปิดโอกาสให้ประชาชนไทย ผู้สนใจทั่วไปมีส่วนร่วมในการให้คะแนนภาพถ่ายร่วมโหวตทางเว็บไซต์    www.thailandinyourmind.com   ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน 2560  เพื่อนำคะแนนจากการโหวตไปรวมคะแนนของคณะกรรมการ และมีกำหนดประกาศผลการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560                                                                                                                          

            ผู้ชนะเลิศการประกวด จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร  รองชะนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับเงินรางวัล 15,000, 10,000 และ 5,000 ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่มีคะแนนในอันดับที่ 5-10 จะได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักพระชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์                                      

            ขอเชิญชวนชาวต่างประเทศที่พำนักในไทย ส่งภาพถ่ายที่สอดคล้องกับกรอบเนื้อหา “ประเทศไทย : มั่งคั่ง : ยั่งยืน” จำนวนคนละ 2 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพแต่ละภาพเป็นภาษาอังกฤษจำนวนไม่เกิน 200 คำ สมัครด้วยตนเองได้ที่ www.thailandinyourmind.com และสอบถามรายละเอียดเพเพิ่มเติมได้ที่ส่วนข่าวรายการภูมิภาค สำนักประชาสำพันธ์เขต 3 อีเมลล์: thailandinyourmind@gmail.com และหมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 3740

           ในส่วนของการจัดแสดง "ดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่" กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุเสวรีย์สามกษัตริย์ ภายใต้แนวคิด "กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผ่านบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินชื่อดัง มาร่วมถ่ายทอดสดบทเพลงอันไพเราะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้รับชม/รับฟังอย่างจุใจ • Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ นำชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่...
 • ตำรวจภูธรเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยการความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว...
 • จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์
 • เปิดให้บริการแล้ว เส้นทางเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความสะดวก...
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จับมือทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top