• NEWS UPDATE
  DEPA เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Digital Workers Resource Pool และการสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจ และอาชีพยุค 4.0

             DEPA เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Digital Workers Resource Pool และการสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจ และอาชีพยุค 4.0 สำหรับกลุ่มคนทำงานดิจิทัล และนักลงทุนดิจิทัล” ณ  One Stop Service Software and Digital Content Center ศูนย์การค้าพรอมเมนาด้า รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกีรติพงศ์ อุกะโชค ผู้ก่อตั้ง และหัวหน้าทีมเทคโนโลยี Glazziq.com ผู้ขายแว่นตาด้วยระบบ E commerce รายแรกของประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต”  คุณศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท เยส ไอ แอม อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตโปรแกรมร้านอาหารซึ่งมีลูกค้ากว่า 1000 แห่ง  บรรยายในหัวข้อ “ขยี้ความจน ด้วยคนอาชีพ Digital IT 4.0”และคุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ บริษัท Anywhere 2 go ผู้ก่อตั้ง Claim Di  ในหัวข้อ “เสกดิจิทัลให้เป็นตังค์” • Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ นำชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่...
 • ตำรวจภูธรเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยการความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว...
 • จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์
 • เปิดให้บริการแล้ว เส้นทางเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความสะดวก...
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จับมือทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top