• NEWS UPDATE
  กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กิ่วผาวอก-อำเภอเชียงดาว สันต้นดู่-อำเภอแม่อาย หลักแต่ง-อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

   

                  เมื่อวันที่ 14-18 มิถุนายน 2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กิ่วผาวอก-อำเภอเชียงดาว สันต้นดู่-อำเภอแม่อาย หลักแต่ง-อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรม โดยเดินทางจากโรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่ไปยังอำเภอต่างๆ


              สถานที่แรกที่ได้ไปเยือนคือ วัดพระธาตุแสนไห อำเภอเวียงแหง  เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียงแหง เมื่อสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมทั้งพระอานนท์ เพื่อทรงจาริกศาสนายังเมืองสุวรรณภูมิ ครั้งนั้นชาวกระเหรี่ยงได้นำแตงโมมาถวายพระพุทธเจ้า ขณะเสวยแตงโมพระทนต์(เขี้ยว) ได้กะเทาะ (แทง) ออกมา พระองค์จึงมอบให้พระอานนท์นำไปมอบให้แก่ชาวกระเหรี่ยงที่นำแตงโมมาถวาย เพื่อก่อเป็นสถูปแล้วบรรจุไว้บนยอดเขา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุในปัจจุบัน จากนั้นพระยาเจตบุตรผู้เป็นเจ้าเมืองได้ทราบความจึงไปนมัสการพระธาตุด้วยความศรัทราแล้วประกาศให้ชาวเมืองร่วมก่อสร้างพระธาตุขึ้น
                  ครั้งสมเด็จพระนเรศวร ยกทัพตีเมืองพม่า สามารถกวาดของมีค่าได้จำนวนมาก เกินที่จะนำกลับกรุงศรีอยุธยาได้ จึงนำของมีค่าใส่ไหไว้ในถ้ำใต้พระธาตุ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อ “พระธาตุแสนไห”

                  จากนั้นได้แวะทานข้าวแล้วเดินทางต่อไปยัง โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลาวง อำเภอเวียงแหล จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยได้รับการต้อนรับและอธิบายถึงความเป็นมาของที่นี่ จากนาย โยธิน จันทวี (หัวหน้าสถานีสาธิตฯแปกแซม) โครงการสาธิตแปกแซม มีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ เป็นสถานที่ทดลองปลูกพืชและไม้ผลเมืองหนาวหลากหลายชนิด อาทิ ไม้สน (ซึ่งนำไปใช้สร้างบ้านสไตล์ค็อจเทจ คล้ายกับบ้านในประเทศสวิซเซอร์แลนด์) ชาตังกุย ลิ้นจี่ นอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์สายพันธุ์หายากหลายชนิด เช่น เต่าปูลู(มีหางยาว) ซาลาแมนเดอร์ และ กว่างสายพันธุ์หายาก โครงการสาธิตแปกแซมแห่งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เคยเสด็จเยือนและมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 16 มี.ค 2547 โดยเราได้มีโอกาสเดินเยี่ยมชมพลับพลาทรงงานของพระองค์ท่านอีกด้วย ทั้งนี้นอกจากเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วยังได้เห็นถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ที่ทำเพื่อประชาชนชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริง

            และเดินทางไปยังสถานที่สุดท้ายคือ ด่านการค้าชายแดนบ้านหลักแต่ง ด่านหลักแต่ง เป็นเส้นทางการค้าที่มีศักยภาพสูง สามารถเชื่อมต่อกับเมืองตองยี โดยมีระยะทาง 227 กิโลเมตร ในอนาคตด่านหลักแต่งแห่งนี้สามารถเปิดเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวไปยังประเทศเมียนมาได้อีกด้วย
                  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กิ่วผาวอก-อำเภอเชียงดาว สันต้นดู่-อำเภอแม่อาย หลักแต่ง-อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2560 โดยได้นำผู้สื่อข่าวเดินทางโดยรถตู้ไปยังจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมงานเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอกตามกำหนดการ ทำให้มีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าฝั่งไทยจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ทราบข่าวต่างมารอการเปิดจุดผ่อนปรนดังกล่าว แต่แล้วทางฝั่งไทยก็ได้รับแจ้งว่า ทางประเทศพม่าได้แจ้งว่ามีปัญหาเรื่องของความมั่นคงจึงไม่สามารถเปิดจุดดังกล่าวได้ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามารอขาย และนักท่องเที่ยวที่มารอท่องเที่ยวต่างผิดหวังเนื่องจากฝั่งเมียนมาไม่เปิดการค้าขายแต่อย่างใด ขณะที่ฝั่งไทยยังจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ประชาชนสองฝั่งอยู่ มีการจัดตลาดนัดและสาธิตการสร้างงาน เช่นทำดอกจากใบเตย และขายสินค้าต่างๆ
                  นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับเรื่องด่านจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกทางอำเภอเชียงดาวพยายามผลักดันมาแล้ว 2 ปี เปิดมาแล้ว 4 – 5 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด 14 ก.พ.60 ที่ผ่านมามีการเปิดมาแล้วมีคนเข้าผ่านชายแดนประมาณ 2,700 คน การที่จะเปิดด่านนี้ก็เป็นการพยายามของเราเรื่อยๆของอำเภอเชียงดาวให้มีการเคลื่อนไหว แต่เนื่องจากสถาการณ์ของฝั่งชายแดนไทยชายแดน อ.เชียงดาวที่กิ่วผาวอก ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยว้าเองโดยยังไม่เป็นพลเมืองของประเทศพม่า แต่ถ้าเขายอมเซ็นสัญญาสงบศึกกับประเทศพม่าแล้ว ก็คิดว่าทางพม่าคงสนับสนุนเต็มที่ ซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่ยังมีปัญหากับเมียนมาอยู่ ทางตอนเหนือก็ยังทีการสู้รบตลอดเวลา ส่วนทางใต้เราก็ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ก็มีความพยายามของทุกฝ่ายผลักดันการค้าแนวชายแดนกิ่วผาวอก “ตอนนี้เราก็ต้องขอโทษทุกฝ่าย โดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านทางฝั่งเมียนมา วันนี้อาจจะติดปัญหา ทางชาวบ้านก็รับทราบเพราะไม่ได้หลอกเรามาจริงๆ โดยสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าฝั่งเรานำมาก็เป็นสินค้าท้องถิ่นเองก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ความพยายามของฝ่ายเราให้เข้าประชุมฝั่งเมียนมาตลอด แต่ก็ยังมีว้าทางเหนือยังรบกันอยู่ ถ้าทางใต้ยอม การผ่อนปรนทางจุดนี้ก็จะมีการเปิดได้ จากสถิติการเปิดจุดผ่อนปรนกิ่งผาวอก ปี 2538 – 2539 เก็บภาษีได้ 100 กว่าล้าน แต่พอมีปัญหาตั้งแต่ปี 2554 ก็ไม่มีการซื้อขายเลย ถ้าผลักดันทั้งสองฝ่ายก็ทำประโยชน์การค้าขายชายแดนมากขึ้น นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่กล่าว

                   จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว เยี่ยมชมแปลงปลูกดอกดองดึงหรือดอกกลอริโอซ่า ซึ่งมีความสวยงาม แปลกตา รูปร่างและสีเหมือนเปลวไฟ

             เดินทางต่อไปยังวันพุทธพรหมปัญโญ วัดถ้ำเมืองนะ หรือวัดหลวงตาม้า เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงดาว และปิดท้ายด้วยการเดินทางไปชมน้ำพุร้อนโป่งอาง
   

                  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กิ่วผาวอก-อำเภอเชียงดาว สันต้นดู่-อำเภอแม่อาย หลักแต่ง-อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2560 ได้ออกเดินทางจากที่พักไปดูการเก็บใบเมี่ยงของชาวบ้าน บ้านแม่แมะ และเดินทางไปเยี่ยมชมน้ำออกฮู หมู่บ้านหัวทุ่ง
   

                  ในช่วงบ่ายเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านออนใน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รับชมการแสดงของชนเผ่า เป็นการแสดง “ฟ้อนดาบ” และการเล่นดนตรี “เตหน่ากู” ซึ่งเป็นการแสดงดั้งเดิมของชนเผ่าเป็นการต้อนรับ หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ร่วมกับชาวบ้านทำฝายชะลอน้ำ

                  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กิ่วผาวอก-อำเภอเชียงดาว สันต้นดู่-อำเภอแม่อาย หลักแต่ง-อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2560 เดินทางออกจากที่พักไปยังอำเภอแม่อาย ได้รับการต้อนรับจากท่านนายอำเภอ นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ ซึ่งให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และยังได้ร่วมพูดคุยแนะนำแหล่งท่องเที่ยงของอำเภอเชียงดาวให้ผู้สื่อข่าว

                  จากนั้นเดินทางไปยังจุดชมวิวม่อนดอยลางเพื่อชมทัศนียภาพของอำเอแม่อายและฝั่งประเทศเมียนมา และเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยลาง ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องราวของขลังจากการปลุกเสกของครูบาสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสที่มรณะภาพแล้วร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อย บรรจุอยู่ในโลงแก้วให้คนที่มีจิตศรัทราได้เข้ากราบไหว้สักการบูชา

                  จากนั้นเดินทางไปบ้านปางในเยี่ยมชมหมู่บ้านและการนวดชาของชาวบ้านและเดินทางต่อไปสักการะพระธาตุดอยเวียงกลาง ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ข้างบนจะมีจุดซุ่มยิงหรือที่เรียกกันว่ารังปืนขุน ส่า

                  ต่อจากนั้นเดินไปยังท่าเรือท่าตอน อำเภอแม่อาย เพื่อล่องเรื่อชมวิถีชีวิตและความงามสองฝั่งแม่น้ำกก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และเดินทางไปชมพระเจ้า 5 พระองค์ และเยี่ยมชมฐานช่องทางสันต้นดู่เป็นลำดับสุดท้าย

                  วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เดินทางกลับจากอำเภอแม่อายสู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก “Animal Tales”
 • โครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือโดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพ...
 • ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ และ บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด พร้อมด้วย...
 • แสดงความยินดี เปิดร้าน mom2baby shop
 • สมัครบัตร SF Movie Club Card กลุ่ม General และ Senior รับฟรี Popcorn Size L 2 กล่อง
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top