• NEWS UPDATE
  FAM TRIP แอ่วเมืองเหนือม่วนใจ๋ โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

          จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม FAM TRIP “แอ่วเมืองเหนือม่วนใจ๋” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มอนุภาคแม่น้ำโขง GMS ครั้งนี้เป็นการจัดทัศนะศึกษาให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกลุ่มอนุภาคแม่น้ำโขง อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย ลาว เป็นต้น โดยทัศนะศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเกิดการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มากขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักแก่ต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในช่วง Low Season โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในงาน Lanna Expo 2017 ระหว่าง วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา • Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัว “ปีใหม่” สมาชิกใหม่ลูกยีราฟ ต้อนรับปี 2018
 • แถลงข่าว “Chiang Mai Jazz Festival 7”
 • จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว...
 • ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จ.เชียงใหม่ จัดงาน Chiang Mai Motor Sale 2017 1-10 ธ.ค.มีแคมเปญเทียบเท่างาน...
 • จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One ครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top