• NEWS UPDATE
  5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจัดโรดโชว์ที่เชียงใหม่ หวังยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ 5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต

             เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นางสาวสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดาเชียงใหม่ มร.บ๊อบ เฮย์แมน ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าพรอมเมนาดาเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน  เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้ชื่อโครงการ "5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต" ณ.ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาจังหวัดเชียงใหม่

             มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  โดยมี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการชูศักยภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

             โดยผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  กล่าวว่า “ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558 -2560ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ยุทธศาสตร์ คือ การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 คือจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตากและเพชรบูรณ์ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งทางนิเวศ เช่น อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พระราชวังจันทน์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านกายภาพของภูมิภาคก็สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยสะดวก เป็นพื้นที่ผสมผสานทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรมและการบริการอย่างครบถ้วน จุดเด่นของภูมิภาคดังกล่าวทำให้มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างสรรค์เศรษฐกิจได้กว้างไกลหลากหลายเช่น การเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวด้วยความหลากหลายของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ”

             งานนิทรรศการการท่องเที่ยวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ 4 ภาคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จะจัดเวียนไปตามภาคต่าง ๆ โดยมี theme งานหลักคือ “5 จังหวัดสักครั้งในชีวิต” โดยจะนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นการท่องเที่ยวทางนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตากและเพชรบูรณ์ในรูปแบบนิทรรศการ เช่น ผ้าทอดอนฝ้ายอุตรดิตถ์ ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนผักเน่าเพชรบูรณ์ เซรามิคบางแก้วพิษณุโลก ผ้าทอสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น การเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การแสดงภาพถ่ายประกวดท่องเที่ยวเชื่อมโยง 5 จังหวัด พื้นที่แสดงภาพถ่าย จุดถ่ายภาพ highlight ของ 5 จัดหวัด การแสดงพื้นถิ่นที่ตื่นตาตื่นใจเน้นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่หาดูได้ยาก เช่น การรำมังคละ การแสดงกลองมังคละ การแสดงรำโจ๋ง โดยงานนิทรรศการฯ จะจัดเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเริ่มที่ภาคตะวันออก ต่อด้วยภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ หรือผู้สนใจทั่วไป ทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และเป็นการกระตุ้นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่แตกกิ่งก้านสาขาไปทั่วประเทศไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ • Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • มหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวเชียงใหม่ CHIANGMAI HOTEL&TOURISM EXPO 2018
 • SAINT ETOILE BY YAMASAKI เปิดสาขาใหม่อย่างเป็นทางการที่ เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์
 • “วันดื่มนมโลก”ปีนี้ ดื่มนมฟรี!! ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
 • เที่ยวงานสุขภาพ “ออร์แกนิโก้ โอ้-ลัล-ล้า” กินต้านโรค บริโภคอย่างฉลาด ด้วยอาหารออร์แกนิค
 • จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฉายสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top