• NEWS UPDATE
    กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร”

    กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานมีโชคพลาซ่า โดย ได้รับเกียรติจาก นายสมสวย  ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาเป็นประธานในพิธีเปิด

     

    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาบุคลากร การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ โครงการแสดงผลงาน กรมส่งเสริม การเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี  “ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานส่งเสริมการเกษตรในวาระครบ 50 ปีของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 4.0  แสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรในภาคเหนือ  และนำเสนอผลงานการเกษตรและจำหน่ายสินค้า บริการ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการที่จะพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

    งาน“ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ที่ลานมีโชคพลาซ่า โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย อาทิเช่น การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF) กลุ่มตลาดเกษตรกร กลุ่มGAP วิสาหากิจชุมชน 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน 40 บูธ ประกอบด้วย สินค้าเกษตร อาหารสดและแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หมวดหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐ์ การให้ความรู้เรื่องภาษีกับผู้ประกอบการ การนำเสนอแนะนำสินค้า สินค้าเด่น สินค้านาทีทอง    Wongnai

    NEWS UPDATE LASTEST

  • บ้านแม่ข่องกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP...
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน เชิญเที่ยวงาน “งานประเพณีออกพรรษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน”...
  • ระเบิดศึกเชียงใหม่ไอซ์ฮอกกี้ 10-14 ต.ค. 600 คน 28 ทีมร่วมชิงชัยความเป็นหนึ่ง
  • ระเบิดความมันส์กับงาน "PLAYDREAM BATTLE 2018" @ MAYA CHIANG MAI
  • Color of Chiangmai at One Nimman การสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางนิมมานเหมินทร์
  • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

    88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
  • Dseasonfan
  • Modern9875
  • Dseason_cm
  • Modern9875
  • 053-850778
  • 4221288 & 4221088
  • Top