• NEWS UPDATE
  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร”

  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานมีโชคพลาซ่า โดย ได้รับเกียรติจาก นายสมสวย  ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาเป็นประธานในพิธีเปิด

   

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาบุคลากร การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ โครงการแสดงผลงาน กรมส่งเสริม การเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี  “ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานส่งเสริมการเกษตรในวาระครบ 50 ปีของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 4.0  แสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรในภาคเหนือ  และนำเสนอผลงานการเกษตรและจำหน่ายสินค้า บริการ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการที่จะพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

  งาน“ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ที่ลานมีโชคพลาซ่า โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย อาทิเช่น การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF) กลุ่มตลาดเกษตรกร กลุ่มGAP วิสาหากิจชุมชน 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน 40 บูธ ประกอบด้วย สินค้าเกษตร อาหารสดและแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หมวดหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐ์ การให้ความรู้เรื่องภาษีกับผู้ประกอบการ การนำเสนอแนะนำสินค้า สินค้าเด่น สินค้านาทีทอง  Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • เที่ยวทั้งบ้าน..ล้านแรงบันดาลใจ เจ้า
 • ร่วมโปรโมตชุมชน และจังหวัดของคุณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ง่ายๆ
 • จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
 • ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก “Animal Tales”
 • โครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือโดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพ...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top