• EVENTS
  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่างิ้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่

  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่
  บ้านป่างิ้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่

   

        การดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่างิ้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

   

          นายพงศ์ศักดิ์  เพชรคงแก้ว รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ออน กล่าวว่า การเปิดหมู่บ้านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้จัก
  บ้านแม่รวม หมู่ที่ 1 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน มากขึ้น  เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 
  นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ กระจายอยู่ภายในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแกนสำคัญในการบริหารจัดการหมู่บ้านให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้สวยงามเรียบร้อย
  ประชาชนในชุมชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี พัฒนาสินค้า OTOP ในชุมชนให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว
  ในรูปแบบของที่ระลึก ค้นคว้า รวบรวม พัฒนาสำรับพื้นถิ่น

   

          นางยุพา  จันดี พัฒนาการอำเภอแม่ออน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว
  OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก – เมืองรอง และระดับชุมชน ซึ่งอำเภอแม่ออน พิจารณาแล้วเห็นว่า บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินโครงการนี้
  เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ และมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาหลากหลาย
  การมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับตำบลออนเหนือมีพื้นที่ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งมีผู้นำและชุมชนที่เข้มแข็ง

   

          กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการท่องเที่ยวและนิทรรศการสาธิตศิลปหัตถกรรม บ้านป่างิ้ว

  ฟังเพลงเพราะเล่าเรื่องเมืองล้านนาโดยศิลปินล้านนา น้อง ปฏิญญา และ อ้อม รัตนัง

          วันที่ 27 กันยายน 2561 เลือกช้อปสินค้าคุณภาพหลากหลายผลิตภัณฑ์ จากชุมชนบ้านป่างิ้ว
   ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตลาดมีโชค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     Wongnai

  EVENTS LASTEST

 • เล่าเรื่องเมืองลำปาง กิจกรรมดีๆของชาวลำปาง กิจกรรมนี้สำหรับลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว...
 • KID’S DAY 2018 The Advanture @ Robot Land : หนูน้อยผจญภัยในดินแดนหุ่นยนต์
 • เปิดสาขาใหม่ PHOENIX ร้านตัดผมชื่อดัง ที่ สาขา MAYA เชียงใหม่ ชั้น 3
 • งานเปิดตัว กาดหลวง แอร์พอร์ต โฉมใหม่
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top