• NEWS UPDATE
  บ้านแม่ข่องกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
   
  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านแม่ข่องกลาง” เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ณ ลานหน้าวัดอินทวิชัย
  นายเจริญ ศรีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่ข่องกลาง ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว กระแสหลัก เมืองรอง และชุมชน ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อม บนอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นอกจากนี้ ยังได้เปิด กวดมั่ว คัวฮอม โดยมี สินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง หัตถกรรมกระเป๋ากระจูด ตุ๊กตาเซรามิกชุดแสนน่ารัก สินค้าทางการเกษตร อาทิ ลำไยเนื้อสีทอง “พันธุ์แก้วยี่” ปุ๋ยหมักชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาหารพื้นเมือง พริกแกง พริกลาบสูตรแม่ข่องกลาง ข้าวแต๋นน้ำลำไย มันทอดรสชาติต่างๆ มาจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้ออีกด้วย ตบท้ายความบันเทิงด้วยศิลปินล้านนา “อ้อม รัตนัง” และ “วิฑูรย์ ใจพรหม”
   
   
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  นายยงยุทธ หวันชัยศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ข่องกลาง โทร 087-180-3479


  Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • Tiger Kingdom Chiang Mai คุ้มเสือ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในเทศกาลลอยกระทง
 • งานแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา “นครเชียงใหม่เกมส์”
 • การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2561 เน้นศิลปวัฒนธรรม ปลอดภัย ลดขยะ...
 • ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัด “อบรมดับเพลิงขั้นต้น...
 • โค้งสุดท้ายสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top