• NEWS UPDATE
  จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า
  จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
   
   
  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.15 น. ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (kick off) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่ดี” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีแผนการดำเนินงานและมาตรการในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แบ่งเป็น 3 มาตรการคือ 1. มาตรการเตรียมการและป้องกัน 2. มาตรการรับมือ 3. มาตรการสร้างความยั่งยืน 
   
  ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในหัวข้อ  หยุดหมอกควันไฟป่า ด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน   การเปิดตัวมาสคอตรณรงค์และสื่อประชาสัมพันธ์ การรับมอบเงินสมทบกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า  รวมถึงการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน
   
  สำหรับ แนวทางป้องกันในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งทาง Online , On air และ On ground นอกจากนั้นด้านการแก้ไขปัญหา ยังเตรียมพร้อมใช้ระบบสั่งการแบบ Single Command เพื่อบริหารจัดการการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างบูรณาการในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ที่สำคัญ ยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 25 อำเภอ อีกด้วย 
   


  Wongnai

  NEWS UPDATE LASTEST

 • พบกับมหกรรมการซื้อขายลิขสิทธิ์เนื้อหาสำหรับเด็ก หนังสือลดราคา และงานแสดงภาพประกอบหนังสือเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน...
 • เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชวนมาปลดปล่อยแฟชั่นในตัวคุณให้เจิดจรัสในงานแฟชั่นปาร์ตี้สุดคูลภายใต้...
 • ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เนรมิตพื้นที่แห่งความสุข...
 • เมญ่าฯ จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง นักท่องเที่ยวจีนแห่ร่วมงานคึกคัก
 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชวนชมความน่ารัก “ลูกสมเสร็จบราซิล” พร้อมเชิญร่วมจุดผางปะตี๊ด...
 • บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด

  88/8 หมู่ 5 ถนนบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อโฆษณา 053-850778-9, 083-5646499, 081-5687275
 • Dseasonfan
 • Modern9875
 • Dseason_cm
 • Modern9875
 • 053-850778
 • 4221288 & 4221088
 • Top