Dontreeseason Uncategorized วันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day)

วันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day)

วันผู้ลี้ภัยโลก : ประวัติความเป็นมา

วันผู้ลี้ภัยโลก ก่อตั้งขึ้นโดยสหประชาชาติในปี 2000 เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติผู้ลี้ภัยทั่วโลก วันที่ 20 มิถุนายนถูกเลือกเนื่องจากเป็นวันครบรอบการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย (1951 Refugee Convention) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดสิทธิและการคุ้มครองสำหรับผู้ลี้ภัย

การเลือกวันที่ 20 มิถุนายนเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้ลี้ภัยตามกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัยปี 1951 และพิธีสารเพิ่มเติมในปี 1967 เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการคุ้มครองผู้ลี้ภัยทั่วโลก โดยมีการกำหนดนิยามของคำว่า “ผู้ลี้ภัย” และสิทธิและหน้าที่ของผู้ลี้ภัย รวมถึงการคุ้มครองที่รัฐภาคีต้องให้แก่ผู้ลี้ภัย

นอกจากนี้ การก่อตั้งวันผู้ลี้ภัยโลกยังเป็นการแสดงความร่วมมือระหว่างประเทศในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการตอบสนองที่เป็นระบบและประสานงานกัน โดยในแต่ละปี สหประชาชาติและองค์กรพันธมิตรจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยและเรียกร้องให้มีการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

โดยรวมแล้ว วันผู้ลี้ภัยโลกเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักรู้และการสนับสนุนผู้ลี้ภัยทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ผู้ลี้ภัยได้รับการคุ้มครองและการสนับสนุนที่จำเป็น เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่มีความปลอดภัยและมั่นคง

วันผู้ลี้ภัยโลก : ความสำคัญ

สร้างความตระหนักรู้

วันผู้ลี้ภัยโลกช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของผู้ลี้ภัยและเหตุผลที่พวกเขาต้องหนีออกจากบ้านเกิด การสร้างความตระหนักรู้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหลายคนอาจไม่เข้าใจถึงความทุกข์ทรมานและความท้าทายที่ผู้ลี้ภัยต้องเผชิญ การเผยแพร่ข้อมูลและเรื่องราวของผู้ลี้ภัยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และกิจกรรมต่าง ๆ สามารถช่วยให้ผู้คนได้รับรู้และเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ส่งเสริมความเข้าใจและเห็นใจ

การสร้างความเข้าใจและเห็นใจต่อผู้ลี้ภัยช่วยลดความเข้าใจผิดและการเหยียดหยาม ผู้ลี้ภัยมักจะเผชิญกับการกีดกันทางสังคมและการถูกมองว่าเป็นภาระ การส่งเสริมความเข้าใจและเห็นใจช่วยให้ผู้คนมองเห็นผู้ลี้ภัยในฐานะมนุษย์ที่มีความฝันและความต้องการเหมือนกับพวกเรา การทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่ผู้ลี้ภัยต้องหนีออกจากบ้านเกิด เช่น สงคราม ความขัดแย้งทางการเมือง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะช่วยสร้างความเห็นใจและการสนับสนุนจากประชาคมโลก

สนับสนุนการช่วยเหลือ

วันผู้ลี้ภัยโลกเป็นโอกาสในการรวบรวมการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกใช้วันนี้ในการระดมทุนและขอรับการสนับสนุนจากประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมการกุศล การบริจาคเงินหรือสิ่งของ และการเป็นอาสาสมัคร ความช่วยเหลือเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการให้การคุ้มครองและสนับสนุนผู้ลี้ภัยในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหาที่พักพิง อาหาร น้ำสะอาด บริการทางการแพทย์ และการศึกษา

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันผู้ลี้ภัยโลกช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการตอบสนองที่เป็นระบบและประสานงานกัน การสร้างความเข้าใจร่วมกันและการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ลี้ภัยและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้

กระตุ้นการดำเนินนโยบายที่คุ้มครองผู้ลี้ภัย

การจัดกิจกรรมและการรณรงค์ในวันผู้ลี้ภัยโลกช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลและผู้มีอำนาจดำเนินนโยบายที่คุ้มครองและสนับสนุนผู้ลี้ภัย การสนับสนุนทางการเมืองและการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูชีวิตของผู้ลี้ภัย

สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ลี้ภัย

วันผู้ลี้ภัยโลกยังเป็นวันที่ให้ความหวังและแรงบันดาลใจแก่ผู้ลี้ภัย โดยการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ถูกลืมและมีคนที่ห่วงใยและสนับสนุน การเห็นความสนับสนุนจากประชาคมโลกสามารถช่วยสร้างความหวังและกำลังใจให้กับผู้ลี้ภัยในการเผชิญกับความท้าทายและสร้างชีวิตใหม่

วันผู้ลี้ภัยโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมความเข้าใจและเห็นใจ สนับสนุนการช่วยเหลือ และกระตุ้นการดำเนินนโยบายที่คุ้มครองผู้ลี้ภัย การมีส่วนร่วมของทุกคนในวันนี้สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับผู้ลี้ภัยทั่วโลก

สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในปัจจุบัน

ตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยกว่า 26 ล้านคนทั่วโลก สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยมาจากสงครามและความขัดแย้งทางการเมือง เช่น ในซีเรีย อัฟกานิสถาน และซูดานใต้ นอกจากนี้ยังมีผู้คนที่ต้องหนีออกจากบ้านเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สงครามและความขัดแย้งทางการเมือง

 • ซีเรีย : ซีเรียยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลกเนื่องจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปี ผู้คนหลายล้านคนต้องหนีออกจากประเทศเพื่อหาที่ปลอดภัยในประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรป
 • อัฟกานิสถาน : สถานการณ์ในอัฟกานิสถานยังคงไม่แน่นอนหลังจากการกลับมาของกลุ่มตาลีบันในปี 2021 ส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายคนต้องหนีออกจากประเทศเพื่อหลีกหนีความรุนแรงและการกดขี่
 • ซูดานใต้ : ความขัดแย้งภายในประเทศซูดานใต้ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องหนีออกจากบ้านเกิดเพื่อหลีกหนีความรุนแรงและการขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐาน เช่น อาหารและน้ำ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุที่ทำลายบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยภายในประเทศ (Internally Displaced Persons) หรือผู้ลี้ภัยข้ามพรมแดน
 • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิกมีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ และพายุไต้ฝุ่น ที่ส่งผลให้ประชากรจำนวนมากต้องย้ายถิ่นฐานชั่วคราวหรือถาวร

สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในภูมิภาคต่างๆ

 • ยุโรป : ยุโรปยังคงเป็นจุดหมายหลักสำหรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางและแอฟริกา อย่างไรก็ตาม การตั้งถิ่นฐานในยุโรปมักจะเผชิญกับความท้าทายจากนโยบายการอพยพที่เข้มงวดและการต้านทานจากบางส่วนของประชากร
 • อเมริกาใต้ : ประเทศในอเมริกาใต้ เช่น โคลอมเบียและเวเนซุเอลา ประสบปัญหาผู้ลี้ภัยภายในประเทศและผู้ย้ายถิ่นข้ามพรมแดนเนื่องจากความขัดแย้งและวิกฤตเศรษฐกิจ
 • แอฟริกา : แอฟริกามีผู้ลี้ภัยจำนวนมากทั้งจากความขัดแย้งภายในประเทศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศเช่นเอธิโอเปียและซูดานใต้มีจำนวนผู้ลี้ภัยภายในประเทศสูง

ความท้าทายและแนวทางการช่วยเหลือ

 • การขาดแคลนทรัพยากร : หนึ่งในปัญหาหลักที่ผู้ลี้ภัยเผชิญคือการขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐาน เช่น อาหาร น้ำสะอาด ที่พักพิง และบริการทางการแพทย์
 • การเข้าถึงการศึกษาและการทำงาน : ผู้ลี้ภัยมักประสบปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาและการทำงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการฟื้นฟูชีวิตและสร้างอนาคตใหม่
 • การสนับสนุนระหว่างประเทศ : ความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนจากองค์กรนานาชาติมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ลี้ภัย การระดมทุนและทรัพยากรเป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือต่างๆ

สถานการณ์ผู้ลี้ภัยปัจจุบันนี้ ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขและสนับสนุนผู้ลี้ภัยทั่วโลก

วิธีการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ลี้ภัย

การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ลี้ภัยสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งในด้านการบริจาค การเป็นอาสาสมัคร การสนับสนุนทางการเมือง และการศึกษา โดยมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้:

บริจาคเงินหรือทรัพยากร :

  • องค์กรต่าง ๆ เช่น UNHCR, International Rescue Committee (IRC), และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
  • การบริจาคเงินสามารถช่วยให้องค์กรเหล่านี้จัดหาที่พักพิง อาหาร น้ำสะอาด และบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ลี้ภัย
  • การบริจาคสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนอน ของเล่นเด็ก และอุปกรณ์การเรียนการสอน ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้ลี้ภัย

  อาสาสมัคร :

   • การเป็นอาสาสมัครในองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสามารถเป็นอีกวิธีหนึ่งในการมีส่วนร่วม
   • อาสาสมัครสามารถช่วยในหลายด้าน เช่น การสอนภาษา การดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษา และการช่วยเหลือในศูนย์พักพิง
   • การจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้ลี้ภัย เช่น การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กผู้ลี้ภัย หรือการช่วยงานด้านการบริหารจัดการขององค์กร

   สนับสนุนทางการเมือง :

    • การเข้าร่วมการรณรงค์และแสดงจุดยืนเพื่อสนับสนุนสิทธิของผู้ลี้ภัยสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในนโยบายสาธารณะ
    • การร่วมลงนามในคำร้องและแคมเปญออนไลน์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศดำเนินนโยบายที่คุ้มครองผู้ลี้ภัย
    • การเข้าร่วมกิจกรรมเรียกร้องสิทธิต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและการออกกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองผู้ลี้ภัย

    การศึกษาและสร้างความเข้าใจ :

     • การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยและแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถช่วยลดการเหยียดหยามและการเข้าใจผิด
     • การจัดกิจกรรมการศึกษาทั้งในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ของผู้ลี้ภัย
     • การเผยแพร่ข้อมูลและเรื่องราวของผู้ลี้ภัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนจากผู้คนทั่วโลก

     การสร้างเครือข่ายชุมชน :

      • การจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้ลี้ภัยกับชุมชนท้องถิ่น เช่น การพบปะสังสรรค์ การทำอาหารร่วมกัน หรือการจัดทีมกีฬา
      • การสร้างโอกาสให้ผู้ลี้ภัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการผสมผสานทางวัฒนธรรม
      • การสนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยได้ทำงานหรือเรียนหนังสือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

      การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ลี้ภัยไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการทำให้โลกนี้เป็นที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน การร่วมมือกันทั้งในระดับบุคคลและองค์กรสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและสร้างความหวังให้กับผู้ลี้ภัยทั่วโลก

      วันผู้ลี้ภัยโลก : กิจกรรมที่จัดขึ้น

      กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันผู้ลี้ภัยโลกมักมีความหลากหลายและครอบคลุมหลายด้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความเห็นใจต่อผู้ลี้ภัย รวมถึงระดมทุนและสนับสนุนทางการเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลก โดยมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ :

      1. การจัดนิทรรศการ : นิทรรศการภาพถ่ายและงานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ของผู้ลี้ภัย ช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงความยากลำบากและความหวังของผู้ลี้ภัย รวมถึงการจัดแสดงผลงานที่สร้างโดยผู้ลี้ภัยเอง ซึ่งเป็นการให้พื้นที่แสดงออกและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของพวกเขา
      2. การฉายภาพยนตร์ : ฉายภาพยนตร์และสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้ลี้ภัย เพื่อสร้างความเข้าใจและความเห็นใจจากผู้ชม ภาพยนตร์เหล่านี้มักจะได้รับการติดตามด้วยการอภิปรายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังประสบการณ์จริงจากผู้ลี้ภัยหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
      3. การอภิปรายและสัมมนา : การจัดเสวนาและสัมมนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และตัวแทนจากองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย เพื่อแบ่งปันข้อมูลและแนวทางการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจต่อปัญหาที่พวกเขาเผชิญ หัวข้อที่นำเสนออาจครอบคลุมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุนทางสังคม
      4. การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม : การจัดแสดงดนตรี การเต้นรำ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากผู้ลี้ภัย ซึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสามารถของผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ยังอาจมีการจัดงานตลาดวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยได้แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านของตน
      5. กิจกรรมการศึกษาในโรงเรียนและชุมชน : การจัดกิจกรรมการศึกษาและการบรรยายในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ของผู้ลี้ภัย และกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนในระดับท้องถิ่น อาจมีการจัดเวิร์กช็อปและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วม
      6. การระดมทุนและการบริจาค : การจัดกิจกรรมระดมทุน เช่น การวิ่งการกุศล การประมูลงานศิลปะ และการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย รวมถึงการจัดแคมเปญออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วโลกมีส่วนร่วมในการบริจาค
      7. การเป็นอาสาสมัคร : การเชิญชวนผู้คนให้มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครในองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ทั้งในด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ลี้ภัย อาสาสมัครอาจมีบทบาทในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กผู้ลี้ภัย การสอนภาษา และการช่วยเหลือในศูนย์พักพิง
      8. การสนับสนุนทางการเมือง : การจัดแคมเปญและการรณรงค์เพื่อสนับสนุนสิทธิของผู้ลี้ภัย รวมถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้มีอำนาจดำเนินนโยบายที่คุ้มครองและสนับสนุนผู้ลี้ภัยในระดับสากล การร่วมลงนามในคำร้องและการเข้าร่วมกิจกรรมเรียกร้องสิทธิต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนี้
      9. การสร้างเครือข่ายชุมชน : การจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้ลี้ภัยกับชุมชนท้องถิ่น เช่น การพบปะสังสรรค์ การทำอาหารร่วมกัน หรือการจัดทีมกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการผสมผสานทางวัฒนธรรม

      กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ของผู้ลี้ภัย แต่ยังเป็นการแสดงถึงความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ลี้ภัยทั่วโลก

      บทสรุป

      วันผู้ลี้ภัยโลกเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักรู้และการสนับสนุนผู้ลี้ภัยทั่วโลก ในขณะที่สถานการณ์ผู้ลี้ภัยยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทาย การมีส่วนร่วมของทุกคนสามารถช่วยให้ผู้ลี้ภัยมีชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้ในที่สุด การแสดงความเห็นใจและการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยไม่ใช่เพียงการกระทำที่มนุษย์ธรรมดาสามารถทำได้ แต่ยังเป็นการสร้างโลกที่มีความเมตตาและยุติธรรมมากขึ้นสำหรับทุกคน

      Leave a Reply

      อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *