Dontreeseason contact

contact

On Air ที่ คลื่น FM 98.75 MHz.
On App : ดนตรีสีสัน (ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Android และ IOS)
สื่อสิงพิมพ์ ป้ายโฆษณา รถแห่ รวมทั้งการผลิตป้าย และผลิตเสียงสปอต
รับผลิต สปอตวิทยุ ลงเสียงประกอบ Video เสียงบรรยาย ด้วยระบบเสียงคุณภาพดี
รับจัดงาน Event ให้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในหลายรูปแบบ ทั้งงานเล็ก และงานใหญ่
หรือ ต้องการ พริตตี้ พิธีกร

Facebook : https://www.facebook.com/dontreeseasonfan
Line : @524zmlpu

สามารถติดต่อได้ทุกวัน ทุกเวลา โทร 083 – 564 6499 / 053 – 850 778 ต่อ 14