Dontreeseason blogs ประกาศควบคุมการเผา

ประกาศควบคุมการเผา

ประกาศควบคุมการเผา post thumbnail image

การเผาป่าถูกประกาศห้ามตั้งแต่ 1 มกราคม

กำหนดเขตบริการจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่

เขตบริหารจัดการเชื้อเพลิงสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงทางการเกษตร และพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและพื้นที่ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการหยุดยั้งการลุกลามของไฟตามหลักวิชาการ โดยดำเนินการตามแผนการบริหารเชื้อเพลิงที่ได้จัดทำในระดับอำเภอและตำบล และให้นำข้อมูลลงทะเบียนในระบบการจองจัดการเชื้อเพลิงในระบบ Fire-D หรือ BumnCheck ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระดับอำเภอหรือระดับตำบลพิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการพร้อมทั้งให้จัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมีให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานในระบบ Fire-0 หรือ BurnCheck ทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

มาตรการที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า ซึ่งไฟป่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของเชียงใหม่มาโดยตลอดของจังหวัดเชียงใหม่ และช่วยลดมลพิษทางอากาศให้ชาวเชียงใหม่ได้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ

การประกาศห้ามเผาจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ให้มีความตระหนักถึงปัญหาไฟป่า และช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น

อย่างไรก็ตาม การประกาศห้ามเผาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ควรมีมาตรการอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิด และจัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่าให้เพียงพอ

นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน เช่น การปลูกป่าทดแทน การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในชนบท เพื่อลดความจำเป็นในการเผาเพื่อหาพื้นที่ทำมาหากิน

เขตควบคุมการเผา คือ พื้นที่นอกเขตบริหารจัดการเชื้อเพลิง ห้ามมิให้มีการเผาในที่โล่งทุกชนิด ในพื้นที่ชุมชนห้ามให้มีการเผาขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้ทุกชนิด โดยผู้ฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลย ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2567

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *