Dontreeseason Uncategorized วันงดสูบบุหรี่โลก : ร่วมเลิกสูบ ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า

วันงดสูบบุหรี่โลก : ร่วมเลิกสูบ ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า

วันงดสูบบุหรี่โลก : ร่วมเลิกสูบ ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า post thumbnail image

31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ และร่วมมือกันลดจำนวนผู้สูบลง

ในปี 2567 นี้ องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับ อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยใช้คำขวัญว่า “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อเน้นย้ำว่า อันตรายร้ายแรงของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าผู้ใหญ่

31 พฤษภาคม เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 นี้ให้ความสำคัญกับ อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยใช้คำขวัญว่า “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”

เหตุผลที่เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่อบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่ :

ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน :

การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า :

ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า เพื่ออนาคตที่สดใสของพวกเขา
ห้ามขาย ห้ามสูบ ห้ามโฆษณา บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า แม้จะไม่มีควันบุหรี่ แต่ยังคงมีสารเคมีอันตรายจำนวนมาก นิโคติน สารเสพติดที่พบในบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลต่อสมอง หัวใจ และระบบหลอดเลือด สารเคมีอื่นๆ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ โลหะหนัก สารระเหย ล้วนเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ปอด หัวใจ สมอง และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

วันงดสูบบุหรี่โลก : บุหรี่ไฟฟ้า เทรนด์อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เข้าใจผิดว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบปกติ แต่แท้จริงแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าแฝงอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดา และยังอาจร้ายแรงกว่าในบางกรณีอีกด้วย

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า :

 • สารเคมีอันตราย : บุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วยสารเคมีหลายชนิด เช่น นิโคติน สารระเหย โลหะหนัก สารกลุ่มฟอร์มัลดีไฮด์ สารเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ ปอด หัวใจ สมอง และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
 • โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน : (EVALI) เป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า พบผู้ป่วยหลายรายเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ : การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
 • สมองเสื่อม : นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะในวัยรุ่น เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้ ความจำ และอารมณ์
 • การเสพติด : นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารเสพติด ผู้สูบมีโอกาสสูงที่จะติดบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบปกติในอนาคต

ผลกระทบต่อผู้รอบข้างจากบุหรี่ไฟฟ้า :

 • ไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้า : แม้จะมีปริมาณน้อยกว่าควันบุหรี่ทั่วไป แต่ยังคงมีสารเคมีอันตรายหลายชนิด เช่น นิโคติน สารระเหย โลหะหนัก สารกลุ่มฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ ปอด หัวใจ สมอง และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรง ดังนี้
 • เด็ก : ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ไวต่อสารเคมี การสัมผัสกับไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ปอด อาจเกิดโรคหลอดลมอักเสบ หอบหืด หรือปอดอักเสบเฉียบพลัน (EVALI) รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
 • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ : ผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงจากสารเคมีในไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้า อาจทำให้โรคกำเริบ หายใจลำบาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือมะเร็งลุกลาม
 • ควันบุหรี่มือสองจากบุหรี่ไฟฟ้า : แม้จะมีปริมาณน้อยกว่าควันบุหรี่ทั่วไป แต่ยังคงมีสารเคมีอันตรายหลายชนิด เช่นเดียวกับไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่รอบข้าง ดังนี้
 • เด็กและผู้หญิงตั้งครรภ์ : มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรง อาจเกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้า ปัญหาระบบทางเดินหายใจ หรือเด็กคลอดก่อนกำหนด
 • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ : ผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรง อาจทำให้โรคกำเริบ หายใจลำบาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือมะเร็งลุกลาม

การป้องกันผลกระทบต่อผู้รอบข้างจากบุหรี่ไฟฟ้า :

 • เลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า : วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันผู้อื่น คือการเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ : ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างไกลจากผู้คน
 • แจ้งให้ผู้อื่นทราบ : แจ้งให้คนรอบข้างทราบว่ากำลังสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
 • สนับสนุนให้เลิกสูบ : ให้กำลังใจ สนับสนุน และหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า
 • ร่วมรณรงค์ให้สังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ห้ามขาย ห้ามสูบ ห้ามโฆษณา บุหรี่ไฟฟ้า

การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า :

 • หยุดสูบ: ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยทันที
 • ขอความช่วยเหลือ: มีหลายหน่วยงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเลิกสูบ เช่น สายด่วนเลิกบุหรี่ 1613 คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาล เว็บไซต์ Quitline
 • เปลี่ยนพฤติกรรม: หากิจกรรมอื่นๆ ทดแทนการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เช่น ออกกำลังกาย ฝึกสมาธิ ใช้เวลากับครอบครัว

บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัย การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งของตัวเองและผู้อื่น ร่วมรณรงค์ให้สังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

การเลิกสูบบุหรี่ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งจากตัวเองและผู้อื่น มีหลายหน่วยงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเลิกสูบ เช่น สายด่วนเลิกบุหรี่ 1613 คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาล เว็บไซต์ Quitline

ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดย เลิกสูบบุหรี่ และ ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง ครอบครัว และสังคม

บุหรี่ไม่ใช่แค่ควัน แต่คืออันตราย เลิกสูบแล้วปลอดภัย เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ วันงดสูบบุหรี่

แหล่งข้อมูล :

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *